راحیل عزیز

راحیل عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه امیدوارم دخترگلت روبه سلامت بدنیا بیاری 

نگرانتم اما میسپرمت دست خدامهربونم خودش مواظبتونه 

امیدوارم به سلامتی بیای وخبر خوش بهم بدی 

گلم منتظرشنیدن خبرای خوب ازت هستم الهی چشم بد ازتو ودخترگلت دورباشه 

/ 0 نظر / 40 بازدید